Odwołanie od decyzji 1 instancji

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, . … r.

 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w …

 

za pośrednictwem:

 

 

Odwołujący: …

ul. …

 

 

 

 

Odwołanie od decyzji …. z dnia … r., sgn. akt 123/AAA/00 o odmowie ….

 

 

Na podstawie art. … wnoszę o:

uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i wydanie zezwolenia na … .

 

 

Uzasadnienie

 

 

W dniu … r. wystąpiłem do … z wnioskiem o wydanie zezwolenia na … .

… decyzją z dnia … r. odmówił wydania powyższego zezwolenia. W uzasadnieniu podano, że … .

Powołana uchwała dopuszcza na … .

Z tego powodu  wnoszę o uchylenie powyższej decyzji i wydanie decyzji pozytywnej.

 

Leave a Reply