Odwołanie od decyzji ZUS

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ………………………..

 

 

 

Sąd Okręgowy  w …

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

         za pośrednictwem

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w …

 

 

     .……………………………

     …………………………….

      (imię, nazwisko i  dokładny

adres zamieszkania odwołującego)

 

 

 

 

ODWOŁANIE

 

Odwołuję się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w … z dnia ………………………………  nr decyzji ………………………………… .

 

Zarzucam zaskarżonej decyzji ……………………………………………………………………. .

 

 

 

UZASADNIENIE

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………….

  (własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

– odpis odwołania.

 

 

Odwołanie należy złożyć w organie rentowym, który wydał zaskarżoną decyzję.  

Leave a Reply