ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA WZÓR

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

  

……………………, dnia…………………….

   Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo udzielone przez …………………………………….. w formie

aktu notarialnego w Biurze Notarialnym w ……………………………….., na podstawie którego ……………………………………. reprezentował interesy upoważniającego w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa. ……………………………………….. (podpis)  Uwaga: Niniejszy dokument winien być notarialnie potwierdzony.  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych

Zamknij