Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA WZÓR

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

  

……………………, dnia…………………….

   Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo udzielone przez …………………………………….. w formie

aktu notarialnego w Biurze Notarialnym w ……………………………….., na podstawie którego ……………………………………. reprezentował interesy upoważniającego w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa. ……………………………………….. (podpis)  Uwaga: Niniejszy dokument winien być notarialnie potwierdzony.  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI WZÓR

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI zawarta dnia ......................................... w .................................................................. pomiędzy ....................................................................................................................................................... zwaną dalej Sprzedającym reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................................................

Zamknij