ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA WZÓR

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

 

   Ja niżej podpisany……………………………………………………………….. dnia ………………………………  odwołuję

pełnomocnictwo do……………………………………………………………………………………….. udzielone dnia……………………… Panu (i)………………………………………………………………………… zamieszkałemu  w……………………………………………………………………………………………………… legitymującego (ej) się dowodem osobistym seria ………………   nr …………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………….

podpis

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Prezent last minute

Prezent last minute

Zamknij