Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

inne

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA WZÓR

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

 

   Ja niżej podpisany……………………………………………………………….. dnia ………………………………  odwołuję

pełnomocnictwo do……………………………………………………………………………………….. udzielone dnia……………………… Panu (i)………………………………………………………………………… zamieszkałemu  w……………………………………………………………………………………………………… legitymującego (ej) się dowodem osobistym seria ………………   nr …………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………….

podpis

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne
Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4 Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika OL-4

Zamknij