Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

inne

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA WZÓR

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

 

   Ja niżej podpisany……………………………………………………………….. dnia ………………………………  odwołuję

pełnomocnictwo do……………………………………………………………………………………….. udzielone dnia……………………… Panu (i)………………………………………………………………………… zamieszkałemu  w……………………………………………………………………………………………………… legitymującego (ej) się dowodem osobistym seria ………………   nr …………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………….

podpis

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne
Wzór pozwu o zapłatę – zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych utraty więzi rodzinnej

Warszawa, dnia ……………..r. Sąd Okręgowy dla  m.st. Warszawy Wydział  … Cywilny[1] …… Warszawa[2] Powodowie:  1)...

Zamknij