ODWOŁANIE PROKURY WZÓR

ODWOŁANIE PROKURY

  My niżej podpisani wspólnicy spółki / Zarząd spółki   …  z siedzibą w … 

wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w … pod numerem  …  kapitał spółki … odwołujemy prokurę … … (imię i nazwisko)  zam. … (adres) legitymującego się dowodem osobistym seria … nr … wydanym przez …   ……………………………………                              ………………………………… podpisy Wspólników / członków zarządu  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Firmowe konto za 0 zł

Firmowe konto za 0 zł

Zamknij