OSTATNIE OSTRZEŻENIE PRZED WYPOWIEDZENIEM PRACY WZÓR

OSTATNIE OSTRZEŻENIE

PRZED WYPOWIEDZENIEM PRACY

…………………., dnia ……………………
 
 
 
…………………………………………………………
(imię i nazwisko pracownika)
 

Już kilkakrotnie zwracaliśmy Panu uwagę na niedociągnięcia i problemy związane z Pańską pracą, które

niestety notorycznie się powtarzają i nic nie wskazuje na to, aby chciał je Pan usunąć.

Ostrzegam Pana, że każde następne łamanie przepisów dotyczących polityki firmy lub nieumiejętność w rozwiązywaniu spraw oznaczać będzie natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez żadnego dodatkowego uprzedzenia.
…………………………………….

(podpis)

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Wspomaganie procesu zasypiania

Wspomaganie procesu zasypiania Sleep Well

Zamknij