OSTATNIE OSTRZEŻENIE PRZED WYPOWIEDZENIEM PRACY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

OSTATNIE OSTRZEŻENIE

PRZED WYPOWIEDZENIEM PRACY

…………………., dnia ……………………
 
 
 
…………………………………………………………
(imię i nazwisko pracownika)
 

Już kilkakrotnie zwracaliśmy Panu uwagę na niedociągnięcia i problemy związane z Pańską pracą, które

niestety notorycznie się powtarzają i nic nie wskazuje na to, aby chciał je Pan usunąć.

Ostrzegam Pana, że każde następne łamanie przepisów dotyczących polityki firmy lub nieumiejętność w rozwiązywaniu spraw oznaczać będzie natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez żadnego dodatkowego uprzedzenia.
…………………………………….

(podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply