Oświadczenie dla nowych użytkowników działek

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………………………..

Miejscowość, data

…………………………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………………

………………………………………

adres

 

Polski Związek Działkowców

ROD ………………………………..

w …………………………………….

 

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie § 83 ust. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oświadczam, że zostałem uprzedzony przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ……………………………………………. w ……………………………, iż znajdująca się na terenie tego ogrodu działka nr ……… jest zagospodarowana w sposób rażąco sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego poprzez ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

W związku z powyższym niniejszym stwierdzam, że w przypadku podjęcia uchwały    o    nadaniu    członkostwa    w    Polskim   Związku   Działkowców   i przydzieleniu w użytkowanie działki nr ………. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym …………………………………………….. w …………………………………….. zobowiązuję    się    do    usunięcia    wyżej    opisanych    nieprawidłowości    w zagospodarowaniu tej działki poprzez ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………… w nieprzekraczalnym terminie do ……………………. 201… roku – pod rygorem uznania powyższej uchwały za nieważną.

 

 

………………………………………..

         Własnoręczny podpis

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply