OŚWIADCZENIE O NIEPODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ NA OKREŚLONYM TERENIE WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

OŚWIADCZENIE O NIEPODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ NA OKREŚLONYM TERENIE

  

……………………, dnia ………………………..

  Ja, niżej podpisany, zatrudniony w firmie ………………………. oświadczam, że zgodnie z klauzulą dotyczącą konkurencji, po rozwiązaniu umowy o pracę, bez względu na   przyczyny, nie będę prowadzić

działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez firmę, jej prawowitych właścicieli lub prawnych pełnomocników. Wyrażenie „nie będę prowadzić działalności konkurencyjnej” oznacza, że nie będę bezpośrednio lub pośrednio, jako właściciel, pracownik, dyrektor, doradca ani udziałowiec zajmować się działalnością podobną lub konkurencyjną w stosunku do firmy, w której zostałem zatrudniony.  Niniejsze oświadczenie zachowuje ważność w promieniu ……………………………. kilometrów od aktualnej siedziby firmy w okresie ………………… lat od daty rozwiązania umowy o pracę. W przypadku niedotrzymania niniejszego warunku zobowiązuję się zapłacić odszkodowanie w wysokości ……………………….. PLN. Podpisano dnia:…………. …………………………………………………. (podpis pracownika)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply