Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory umów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym oświadczam, że w wykonaniu

pkt. …………… umowy ………………………………………. z dnia ……………………………………………………… zawartej w ……………………………………………….., której przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zawartej pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… odstępuję od powyższej umowy.   II. Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI WZÓR

  ...........................................                    .........................................    (Pieczęćpracodawcy)                                          (miejscowość , data)   ...................................................             numer REGON - EKD    ...

Zamknij