Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym oświadczam, że w wykonaniu

pkt. …………… umowy ………………………………………. z dnia ……………………………………………………… zawartej w ……………………………………………….., której przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zawartej pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… odstępuję od powyższej umowy.   II. Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
Umowa lombardowa

UMOWA LOMBARDOWA   Zawarta w dniu .................................. w .................................................................... pomiędzy 1. ........................................................ z siedzibą .........................................................................

Zamknij