Otwarcie nowego rachunku

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

OTWARCIE NOWEGO RACHUNKU, NIEPONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI OSOBY TRZECIEJ

 

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym proszę o zlikwidowanie mojego dotychczasowego rachunku, który prowadziłem

wspólnie z ………………………………………………………. (imię i nazwisko)  i otwarcie nowego, na moje nazwisko

ponieważ od dnia………………. nie biorę żadnej odpowiedzialności za długi ……………………… (imię i nazwisko).

Proszę o informację, jakie czynności są wymagane, aby zmienić nasz dotychczasowy rachunek, proszę również o przesłanie potrzebnych dokumentów na adres mojego biura.

 

Z poważaniem

 

……………………………………………….

(podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply