Otwarcie nowego rachunku

OTWARCIE NOWEGO RACHUNKU, NIEPONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI OSOBY TRZECIEJ

 

 

 

 

…………………, dnia …………….

Adresat:……………………………

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym proszę o zlikwidowanie mojego dotychczasowego rachunku, który prowadziłem

wspólnie z ………………………………………………………. (imię i nazwisko)  i otwarcie nowego, na moje nazwisko

ponieważ od dnia………………. nie biorę żadnej odpowiedzialności za długi ……………………… (imię i nazwisko).

Proszę o informację, jakie czynności są wymagane, aby zmienić nasz dotychczasowy rachunek, proszę również o przesłanie potrzebnych dokumentów na adres mojego biura.

 

Z poważaniem

 

……………………………………………….

(podpis)

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na edukację domową

miejscowość, dnia 30.05.2010 r. Imię

Zamknij