Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Najnowszy wpis

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

…, dnia ………………………………………   Sąd Okręgowy w … V Wydział Cywilny Rodzinny … …   Wnioskodawca:         imię, nazwisko, adres zamieszkania                                    (adres do korespondencji) Uczestnik:                 były współmałżonek – adres zamieszkania                                    (adres do korespondencji)       WNIOSEK O UZNANIE…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie (na podst. art. 155 par. 1kkw)

………………………………                                                   …, dnia…………………………. imię i nazwisko,  adres zam.   Sąd Okręgowy III Wydział Penitencjarny … …     WNIOSEK  O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE  (na podst. art. 155 §1 kkw) Wnoszę o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

………………………………                                              …, dnia…………………….. imię i nazwisko,  adres zam.   Sąd Okręgowy III Wydział Penitencjarny … … WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Wnoszę o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia  z odbycia reszty kary    pozbawienia    wolności    orzeczonej    wyrokiem    Sądu    Rejonowego/Okręgowego* w ………………………….             …

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o widzenie

…, dnia ………………..……… ……………………………………… ………………………………………           (imię i nazwisko, adres)   …………………………………………………..      (seria i nr dowodu osobistego)  …………………………………………………                        (telefon) Sąd Okręgowy w … Wydział …………………….….. … … Sygn. akt…………….…….   PROŚBA O WYRAŻENIE ZGODY NA WIDZENIE    …

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o wydanie kserokopii

Opłata: … …, dnia ………………..……… ……………………………………… ………………………………………           (imię i nazwisko, adres)   Sąd Okręgowy w … Wydział …………….….. … … Sygn. akt…………….…….   W N I O S E K   Proszę o wydanie z akt sprawy kserokopii następujących…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia

Opłata: … …, dnia ………………..………     ……………………………………………………… (wnioskodawca/pełnomocnik – imię i nazwisko)       Sąd Okręgowy w …                                                                                               Wydział …………….….. … …   Sygn. akt…………….…….     WNIOSEK O DORĘCZENIE ODPISU ORZECZENIA     Wnoszę o doręczenie…

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów

…, dnia …………………………….   Sąd Okręgowy w …                                                                                               V Wydział Cywilny Rodzinny … …   Powód(ka): ………………………………………………., zam. ………………………………………………                            (imię i nazwisko)                                     (dokładny adres zamieszkania)   Pozwany(a): …………………………………………….., zam. ………………………………………………                            (imię i nazwisko)                                    (dokładny adres zamieszkania)  …

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o zabezpieczenie obowiazku alimentacyjnego

  …, dnia …………………………….   Sąd Okręgowy w … V Wydział Cywilny Rodzinny …                                                                                               …   Powód(ka): …………………………………………, zam. ………………………………………………                            (imię i nazwisko)                               (dokładny adres zamieszkania)   Pozwany(a): ………………………………………., zam. ………………………………………………                            (imię i nazwisko)                               (dokładny adres zamieszkania)…

inne

Wniosek o zapoznanie się z aktami

……………………………….                                             …, dnia ………………………   ……………………………….   ……………………………….   (imię i nazwisko, adres)                                                                                              Sąd Okręgowy w …                                                                                    Wydział ………………….                                                                                    …                                                                                    …     Sygn. akt …………………     Oświadczam, iż w…

inne

Wniosek o zaświadczenie o pobycie skazanego tymczasowo aresztowanego w ZK

……………………………….                                             …, dnia ………………………   ……………………………….   ………………………………   (imię i nazwisko, adres)                                                                                      Sąd Okręgowy w …                                                                                    Wydział ………………….                                                                                    …                                                                                    …   Sygn. akt …………………   WNIOSEK                 Proszę o wydanie zaświadczenia o…

Skip to content
%d bloggers like this: