Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Najnowszy wpis

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

POZEW O ROZWÓD WZÓR

… (miejscowość), … (data)     Sąd Okręgowy w … Wydział II Cywilny   Powód: Stanisław Zieliński, zam. w … (adres) Pozwana: Elżbieta Zielińska, zam. w … (adres)   Pozew o rozwód   W imieniu własnym wnoszę o: Rozwiązanie małżeństwa…

wzory pism - urząd skarbowy wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    Zgłaszający likwidację: ……………………………………………………………………………..             ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania )  

wzory umów

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI WZÓR

  PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI zawarta dnia  … w … (miejscowość) pomiędzy: 1. … zam. w … przy ul. …, legitymującym się dowodem osobistym …,  zwanym w treści umowy Sprzedającym, reprezentowanym  przez:………………………………………………………. . a 2. … zam. w … przy ul….

wzory pism - urząd skarbowy

WNIOSEK DO URZĘDU SKARBOWEGO O PRZYWRÓCENIE TERMINU WZÓR

Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu … (miejscowość), dnia …            Urząd Skarbowy w ………………………………. Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych    Wnioskodawca: ………………………………….         (imię nazwisko)                          ………………………………….            (adres) Wniosek o przywrócenie terminu

Skip to content
%d bloggers like this: