Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

Najnowszy wpis

wzory umów

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU WZÓR

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU WZÓR Umowa zawarta w dniu (dzień – miesiąc – rok) ………………………….. w (miejscowość) …………………………………………….  pomiędzy: Sprzedającym (imię i nazwisko) :……………………………………….. PESEL: ………………………….. NIP: ……………………………….. Adres: (ulica i miejscowość) ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:…

wzory umów

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu ……………………roku w …………………… pomiędzy:  1. ……………………., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………, wydanym przez ………………………, zamieszkałym w ……………… przy ul. ……………….. zwanym w treści umowy „Wynajmującym”, a 2. ………………….., legitymującym się dowodem osobistym…

Skip to content
%d bloggers like this: