Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

inne

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE WZÓR

 PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE

    Ja niżej podpisany,

dnia ……………………………………………………………………………… upoważniam Pana (ią) ……………………………………………………………………………………………. 

zamieszkałego w …………………………………………………………………………………………………………legitymującego  się dowodem osobistym seria …………………nr ………………………………………………………… wydanym przez……………………………………………………………………………………………………………………………. do działania w moim imieniu przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach, w których jestem lub będę stroną.

 ……………………………………………….

podpis

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne
Druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia

Druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia Druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach...

Zamknij