Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA WZÓR

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

  Ja, niżej podpisany, dnia ……………………………………………………………………………………udzielam pełnomocnictwa

ogólnego: Panu (i) …………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałemu w ……………………………………………………………………………………………………………..legitymującego się dowodem osobistym seria …………..nr ………………………………………………………… wydanym przez…………………………………………………………………do prowadzenia mojego przedsiębiorstwa …………………………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w…………………………………………………………………………………………………………………. Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.  

………………………………………..

podpis

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego

Komórka organizacyjna: ZMIANA MIEJSCA UŻYTKOWANIA               środka trwałego                    (MT) Nr ...….....               przedmiotu nietrwałego        (MN)...

Zamknij