Pełnomocnictwo łączne

PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE

 

 

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Panu(i)……………………………………………………..

zamieszkałemu w………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym seria …………… nr……………………………..

wydanym przez ……………………………………………………………

oraz

Panu(i)………………………………………………………………………………

zamieszkałemu w………………………………………………………………..

legitymującego się dowodem osobistym seria …………… nr ……………………………………

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………..

do……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

w taki sposób, że do ważności czynności zawartej w moim imieniu potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Pełnomocników

 

                                                           …………………………………….

podpis Mocodawcy

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy lub wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy ZAS-8

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności

Zamknij