Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE DO ODBIORU PISM

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa
Panu (i)…………………………………………………………………………………………………
zamieszkałemu w…………………………………………………………………………………..
legitymującego się dowodem osobistym seria ……………..nr ………………………….
wydanym przez ………………………………………………………………………………………
do odbioru pism procesowych wysyłanych do mnie w związku z postępowaniem
sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym w ……………………………………………………….
……………………………………………
podpis Mocodawcy

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
19 lutego

19 lutego Imieniny obchodzą: Alwar,

Zamknij