Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

 

Niniejszym udzielam Panu (i) …………………………………………….

zamieszkałemu w ………………………………………………………………………….

legitymującego się dowodem osobistym seria…………nr……………………..

wydanym przez ………………………………………………………………..

pełnomocnictwa do udziału w moim imieniu w  Walnym Zgromadzeniu

akcjonariuszy spółki …………………………………………………….w dniu …………………………………..

oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

 

………………………………………….

podpis

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply