Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

 

Niniejszym udzielam Panu (i) …………………………………………….

zamieszkałemu w ………………………………………………………………………….

legitymującego się dowodem osobistym seria…………nr……………………..

wydanym przez ………………………………………………………………..

pełnomocnictwa do udziału w moim imieniu w  Walnym Zgromadzeniu

akcjonariuszy spółki …………………………………………………….w dniu …………………………………..

oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

 

………………………………………….

podpis

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Chłop czy filozof

  Wojna miesza, zrównuje, chłop

Zamknij