Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

Niniejszym,  udzielam pełnomocnictwa Panu (i) …………………………………..

zamieszkałemu w ………………………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym seria……………. nr…………………………………………

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………

do udziału w moim imieniu  w Zgromadzeniu Wspólników spółki

……………………………………………………………………. w dniu …………………………………………

oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

 

…………………………………………………

podpis

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Brzoza – właściwości lecznicze

Brzoza, oprócz tego, że jest

Zamknij