Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

Niniejszym,  udzielam pełnomocnictwa Panu (i) …………………………………..

zamieszkałemu w ………………………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym seria……………. nr…………………………………………

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………

do udziału w moim imieniu  w Zgromadzeniu Wspólników spółki

……………………………………………………………………. w dniu …………………………………………

oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

 

…………………………………………………

podpis

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Informacja o nawiązaniu spółki

…………………….., dnia …………………. ………………………………. ……………………………… ……………………………… (spółka) Urząd Skarbowy ………………………………. ……………………………….       Informacja...

Zamknij