Pełnomocnictwo do zawierania umów

PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW

 

 

 

Niniejszy udzielam pełnomocnictwa ogólnego Panu(i)………………………………………..

zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym seria …………….nr ………………………………………………..

wydanym przez……………………………………………………………………

do zawierania w moim imieniu umów

z firmą …………………………………………………………………….. .

Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

 

 

 

…………………………………….

podpis

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe KRS Z67

Wniosek o zmianę wpisu w

Zamknij