Pełnomocnictwo

P E Ł N O M O C N I C T W O

 

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) …………………………………………………………….

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………

legitymujący/a  się dowodem osobistym  Nr …………………………………………………………

wydanym przez  …………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że ustanawiam swoim pełnomocnikiem Pana/nią (imię i nazwisko)  ……………………………………………………………………………………………………………………….

mojego/ją (wpisać stopień pokrewieństwa) ……………………………………………………………………..

zamieszkałego/a w …………………………………………………………………………………………..

legitymującego/a się dowodem osobistym Nr ………………………………………………………

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………. do reprezentowania mnie w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie podjęcia działalności gospodarczej, zgłaszania zmian oraz zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

…………………………………

(podpis)


 

KOMENTARZE

2 thoughts on “Pełnomocnictwo

  1. Niby proste do napisania pismo, ale jak jest wzór to jakoś człowiek pewniejszy jest tego co pisze no i szybciej zdecydowanie! Dziękuję i pozdrawiam!

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDU SKARBOWEGO WZÓR

.........................., dnia .............................   Urząd

Zamknij