Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

 

 

PISEMNE POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA TOWARU

 

 

 

………………, dnia…………….

Adresat:…………………………

 

 

 

 

Niniejszym pisemnie potwierdzam złożone dnia………………………………………… ustne zamówienie.

Załączam specyfikację i warunki dostawy.

Jeśli w ciągu 10 dni od wysłania niniejszego zamówienia nie otrzymam od Państwa innych warunków dot. terminu realizacji, oczekuję na dostawę zamówionego towaru we wcześniej ustalonym terminie.

 

 

Z poważaniem

………………………………..

(podpis)

 

Leave a Reply