Pismo dotyczące wybrakowanego towaru

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

PISMO DOTYCZĄCE WYBRAKOWANEGO TOWARU

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Niniejszym informujemy, że dnia ……………………………………….. otrzymaliśmy specyfikację faktury towaru zakupionego na podstawie umowy z dnia ……………………………..

W otrzymanym towarze znaleźliśmy następujące braki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………,

………………………………………………………………………………………………………………………………………,

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

W związku z powyższym prosimy o natychmiastowe przyjęcie reklamacji, w przeciwnym razie zmuszeni będziemy podjąć stosowne kroki prawne.

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………..

(podpis)

 

Leave a Reply