Pismo przewodnie – celem złożenia dokumentów do akt

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………….                                  ….…..…………., dnia ……………….….

 

……………………………….

 

………………………………

 (imię i nazwisko oraz adres)

 

                                                                       Sąd Okręgowy

                                                                       w …

                                                                       …….. Wydział …………………………….

                                                                       ……………………………………………..

 

 

            W załączeniu składam do sprawy o sygnaturze akt …………………….. następujące dokumenty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                       podpis ………………………………           

Leave a Reply