Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

  

 

PISMO DO PRZEWOŹNIKA DOTYCZĄCE ZWROTU TOWARU

 

  

 

 

 

……………….., dnia…………..

 

Adresat: ……………………….

 

 

  

 

Na podstawie dokumentów przewozowych z dnia …………………………. (kopia w załączeniu), 

prosimy o zwrot na nasz adres towaru który  wysłaliśmy do ………………………………………………(adres).

Zgadzamy się na pokrycie kosztów zwrotu towaru.

 

  

 

Z poważaniem

 ……………………………

(podpis)

 

Leave a Reply