Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PISMO WYJAŚNIAJĄCE STAN ROZLICZEŃ

 

 

 

…………………., dnia……………….

Adresat:………………………………..

 

Dot. sprawozdania stanu rozliczenia z dnia …………………….

 

Według informacji w nim zawartych stan rachunku opiewa na kwotę ……………………….

Informuję, że nie zgadzamy się z nadesłanym sprawozdaniem.

Nie przyjęliśmy towaru, którego ceną nas Państwo obciążacie.

Ceny przekraczają uzgodnione wcześniej kwoty.

Dnia ………………………. przekazaliśmy na Państwa konto przedpłatę w wys. ………………………

Towar otrzymaliśmy w stanie uszkodzonym, jak już pisaliśmy w oświadczeniu z dnia……………….

Zgodnie z przysługującym nam prawem, towar przygotowany jest do zwrotu.

Prosimy o uzgodnienie rozliczeń zgodnie z powyższymi uwagami.

 

Z poważaniem

 

……………………………………

(podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply