Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

POINFORMOWANIE DŁUŻNIKA O PRZEKAZANIU WIERZYTELNOŚCI

 

 

 

 

……………………, dnia ……………..

Adresat: ………………………………

 

 

 

Niniejszym informujemy, że dnia ……………….. wierzyciel …………………………………., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym z dnia ……………., nr dokumentu ……………….., zarejestrowanego w ……………… przeniósł swoje prawa na osobę trzecią, tj. ………………, zamieszkałą w ……………………

Przeniesienie wierzytelności zostało zarejestrowane w …………, dnia ……………., nr rejestru ………

Niniejszym informujemy, że od dnia ……………… miesięczne (lub inne) kwoty w wys. ………… PLN należy przekazywać bezpośrednio nowemu wierzycielowi, tj. ………….. (imię i nazwisko), zamieszkałemu w ……………

 

 

 

…………………………………………

(Podpis)

Leave a Reply