POINFORMOWANIE PRACOWNIKA O NIEOTRZYMANIU TRZYNASTEGO WYNAGRODZENIA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
POINFORMOWANIE PRACOWNIKA O NIEOTRZYMANIU TRZYNASTEGO WYNAGRODZENIA
 
 
 
 
……………………….., dnia ……..
Adresat: ………………………….
 
 
 
Szanowny Panie!
 

Każdemu, kto jest zatrudniony w naszym przedsiębiorstwie przez okres

pół roku (lub więcej), przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (trzynasta pensja). Ponieważ pracuje Pan u nas od 01 sierpnia, w tym roku wynagrodzenie to Panu jeszcze nie przysługuje.

Informuję Pana o tym jeszcze przed wypłatą trzynastej pensji, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień i rozczarowania z Pana strony.
Jesteśmy zadowoleni z Pana pracy i osiągnięć w naszej firmie, jednak robienie wyjątku w tym przypadku byłoby niezręczne wobec pozostałych pracowników.
 
 
Z poważaniem
 
 
……………………………………….

(podpis) 

Leave a Reply