POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

  Pan(i) … zobowiązany(a) jest

stawić się do pracy w dniu … Za pracę w tym dniu otrzyma Pan(i) dzień wolny lub wynagrodzenie zgodne z umową i przepisami Kodeksu pracy.  

Dzień

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Razem godzin

    
    
    

 

Leave a Reply