Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - prawo pracy, praca wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH WZÓR

POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

  Pan(i) … zobowiązany(a) jest

stawić się do pracy w dniu … Za pracę w tym dniu otrzyma Pan(i) dzień wolny lub wynagrodzenie zgodne z umową i przepisami Kodeksu pracy.  

Dzień

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Razem godzin

       
       
       

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

Wzór wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa:...

Zamknij