POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O WSPÓŁPRACY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O WSPÓŁPRACY

 

 

 

 

…………………….., dnia …………………..

 

 

 

Zgodnie z postanowieniami, paragraf ………………………………… umowy stwierdzamy co następuje.

Z dniem ………………………………, za obopólną zgodą, traci ważność umowa o współpracy zawarta pomiędzy …………………………………… (partner A) i ……………………………………………… (partner B).

……………………………………………….. (partner A) wycofał się ze wspólnego przedsięwzięcia i nie będzie już z nim związany. ……………………………………………………………. (partner B), zamieszkały w ………………………………………………. od dnia zawarcia niniejszego porozumienia przejmuje na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jak również prawo do wszystkich związanych z nim dochodów.

 

 

Sporządzono dnia ………….. w …………..

 

 

 

Partner A ………………………….                                          Partner B ……………………

(podpis)                                                                                      (podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply