POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O WSPÓŁPRACY WZÓR

POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O WSPÓŁPRACY

 

 

 

 

…………………….., dnia …………………..

 

 

 

Zgodnie z postanowieniami, paragraf ………………………………… umowy stwierdzamy co następuje.

Z dniem ………………………………, za obopólną zgodą, traci ważność umowa o współpracy zawarta pomiędzy …………………………………… (partner A) i ……………………………………………… (partner B).

……………………………………………….. (partner A) wycofał się ze wspólnego przedsięwzięcia i nie będzie już z nim związany. ……………………………………………………………. (partner B), zamieszkały w ………………………………………………. od dnia zawarcia niniejszego porozumienia przejmuje na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jak również prawo do wszystkich związanych z nim dochodów.

 

 

Sporządzono dnia ………….. w …………..

 

 

 

Partner A ………………………….                                          Partner B ……………………

(podpis)                                                                                      (podpis)

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Wniosek o dział spadku

Wniosek o dział spadku Pobierz:

Zamknij