POROZUMIENIE W SPRAWIE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWEGO WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

POROZUMIENIE W SPRAWIE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWEGO

…, dnia …  Ze względu na fakt, że kwota … PLN, w pełni zadowala poszkodowanego i przez to zostaje przyjęta i potwierdzona, poszkodowany … oświadcza, że

zarówno on, jak też spadkobiercy, pełnomocnicy oraz wszelkie inne osoby nieodwołalnie rezygnują z wszelkich dalszych roszczeń, podejmowania działań prawnych w sprawie znanych i nieznanych szkód wyrządzonych zarówno na osobie, jak i na mieniu, a związanych z wypadkiem, który miał miejsce dnia … w … . Podpisujący niniejsze porozumienie oświadczają, że zgadzają się z jego postanowieniami i przyjmują je w celu osiągnięcia pełnego uregulowania wszystkich żądań związanych z wyżej wymienioną szkodą. Niżej podpisany przyjmuje kwotę … PLN jako ostateczne odszkodowanie z powodu powyższego wypadku. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w obecności notariusza, który poświadcza podpisy stron. …                                                     …                             (podpis)                                     

(Podpis) W obecności: ……………………

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply