Potwierdzenie poniesionych kosztów podróży służbowych

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW

 

…………………, dnia …………….

 Szanowni Państwo!

W związku z tym, że w firmie prowadzona jest ewidencja kosztów poniesionych podczas podróży samochodami służbowymi, by uzyskać zwrot wszystkich poniesionych kosztów, należy załączyć rachunki za paliwo, parkingi i ewentualne naprawy.

Oprócz tego, wymagamy dostarczenia informacji o ilości przejechanych kilometrów, stanów licznika przed i po podróży oraz dane dotyczące czasu jej trwania.

Wszystkie wyżej wymienione informacje trzeba załączyć do tygodniowego sprawozdania, które należy składać w sekretariacie.

 

Dziękujemy za wywiązywanie się z powyższych zaleceń.

……………………………………

(podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply