Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NAJMU SAMOCHODU

 

 

 

…………………….., dnia ……………………….

 

Szanowni Państwo,

niniejszym uprzejmie zawiadamiamy, ze wyrażamy zgodę na zawarcie umowy najmu samochodu o następującej treści:

Firma wynajmująca: ………………..

Samochód marki: ……………………

Kolor: ……………………………………

Rok produkcji: ……………………….

Numer rejestracyjny: ……………………

Data wypożyczenia samochodu: ………………..

Okres najmu: …………………………….

Data zwrotu: …………………………….

Godzina zwrotu: ……………………….

Godziny dodatkowe: ………………….

 

Dane dotyczące kierowcy: ……………………..

Prawo jazdy numer: ………………………………

Wydane przez: ……………………………………..

Ważne do: …………………………………………..

Data urodzenia: ……………………………………

Imię i nazwisko kierowcy: ……………………….

Numer telefonu (domowy): …………………………

Stałe miejsce zamieszkania: ……………………….

Miejsce zatrudnienia: ………………………………..

Telefon: ………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………

Towarzystwo ubezpieczeniowe: ………………………………………………

Numer polisy ubezpieczeniowej: …………………………..

Drugi samochód: ………………………………………………..

Data odbioru: ……………………………………………………..

Numer rejestracyjny: …………………………………………….

Marka: ………………………………………………………………..

Kolor: ………………………………………………………………..

Przyczyna zmiany: ………………………………………………..

 

Karta kredytowa: Master Charge, Diner`s Club, American Express, Carte Blanche, B.A.C.Numer: ………….., ważna do: …………….

 

Koszty:

Dzienna cena najmu: …………………. .Tygodniowa: ………………….

Koszty na kilometr: ……………………

Ilość przejechanych kilometrów w momencie przejęcia: ………………..

Ilość przejechanych kilometrów: ……………………

Koszty najmu: ………………….. Koszty za przejechane kilometry: ………………

Inne koszty: ………………….

Łączne koszty: ……………………

Zaliczka: …………………………….

Do zapłaty: …………………………

KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO

Poziom paliwa w samochodzie w momencie jego wypożyczenia:

1/4, 1/2, 3/4, pełny.

Najemca pokrywa/ nie pokrywa osobistego ubezpieczenia w razie wypadku, w cenie ………… zł dziennie.

Przyjmuje: ………………….                         Odrzuca: ……………………..

Płatność: gotówka………………, czek …………………., karta kredytowa………………..

W przypadku wypadku nie wycofuję się z odszkodowania i przyjmę pełną odpowiedzialność za szkodę w wynajętym samochodzie do łącznej wartości ……………… zł. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy powyższa klauzula traci ważność i najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia samochodu.

Samochód wypożyczono dnia: ………………..

NAJEMCA POKRYWA KOSZTY PALIWA

Wypożyczony samochód może prowadzić jedynie osoba podpisująca niniejszą umowę, osoba zatrudniona u niej na stałe, dorosły członek jego rodziny mający ukończone 21 lat.

Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież samochodu, chyba że pozostawił samochód zamknięty, zabezpieczony i zabrał ze sobą kluczyki.

NINIEJSZĄ UMOWĘ UWAŻNIE PRZECZYTAŁEM I ZGADZAM SIĘ Z JEJ USTALENIAMI.

 

 

 

Data: …………….                              Podpis najemcy: ………………….

 

Leave a Reply