Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

POWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD TRANSAKCJI I ZWROCIE ZALICZKI

 

 

 

 

………………, dnia ………….

Adresat:……………………….

 

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od transakcji zawartej w dniu ……………………… pomiędzy …………………………………………………………………….. i mną.

Pisemne potwierdzenie wysyłam pocztą dnia ……………………………………………………., zgodnie z przysługującym mi trzydniowym terminem rezygnacji, uzgodnionym w warunkach umowy.

Proszę o niezwłoczny zwrot wpłaconej zaliczki.

 

 

Z poważaniem

 

………………………………..

(Podpis) 

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply