Powierzenie pracownikowi innej pracy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie)

  

 

…………………….……………                                                                                                              ……………………………..

(pracodawca)                                                                                                                                 (miejscowość, data)

 

 

Pan (Pani)

…………………………

…………………………

(pracownik)

 

Na podstawie przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy, mając na względzie następujące, uzasadnione potrzeby pracodawcy …………………………………………………………………………………..

powierzam Panu (Pani) tymczasowe wykonywanie pracy na stanowisku ……………………………. ………………..

w okresie od dnia ………………………. do dnia …………….… .

 

Przeniesienie nie powoduje zmiany dotychczasowego wynagrodzenia.

 

……………………………………………….

(podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń
w imieniu pracodawcy)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply