POZEW O OCHRONĘ WŁASNOŚCI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .
Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział I Cywilny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zl

Pozew o ochronę własności
Wnoszę o:
I. Nakazanie pozwanemu . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . . , aby zaprzestał naruszania własności nieruchomości powoda . . .(Imię, nazwisko powoda) . . . , numer ewidencyjny . . .(Numer ewidencyjny działki) . . ., położonej w . . .(Miejscowość położenia nieruchomości) . . ., poprzez . . .(sposób działania pozwanego) . . . oraz zakazanie pozwanemu naruszania prawa własności powoda do wymienionej rzeczy na przyszłość
II. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawie
Ponadto wnosze o:
III. Zasądzenie od pozwanych kosztów procesu według norm prawem przewidzianych
IV. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawie
V. Przeprowadzenie dowodów ze:

świadków:

1. . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . .

(Imiona, nazwiska i adresy zamieszkania świadków)

dokumentów:

1. . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . .

Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

Odpis pozwu

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply