POZEW O USTALENIE OJCOSTWA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
………………… (miejscowość, dnia)
Sąd Rejonowy w …………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich
……………………………….
……………………………….
(adres)
Powód: Ona
……………………….
……………………….
(adres)
Pozwany: On
…………………………..
……………………………
(adres)
POZEW
o ustalenie ojcostwa

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

1. ustalenie że On jest ojcem … (imię dziecka), urodzonej … r. w …
2. nie przyznawanie pozwanemu władzy rodzicielskiej nad córką.
3. nadanie … (imię dziecka) nazwiska ojca.
4. zasądzenie kosztów postępowania od pozwanego na rzecz powódki.
Uzasadnienie
Pozwanego On poznałam 14 lat temu. Po 10 miesiącach znajomości zamieszkaliśmy razem, nie zawierając przy tym związku małżeńskiego. Mieszkaliśmy w moim mieszkaniu.
Pożycie powódki i pozwanego przez … lat układało się bardzo dobrze. Prowadziliśmy wspólnie gospodarstwo domowe. Myśleliśmy o zawarciu związku małżeńskiego.
W połowie … r. oświadczyłam pozwanemu, że jestem w ciąży a on jest ojcem tego dziecka.
Dowód: Przesłuchanie powódki w charakterze strony
Otrzymawszy tę informację pozwany wyprowadził się do swojego mieszkania, gdzie do dnia obecnego zamieszkuje.
Po urodzeniu dziecka pozwany odmówił uznania dziecka przed urzędnikiem stanu cywilnego. Nie kwestionował jednak nigdy swojego ojcostwa.
Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia.
Ze względu na powyższe pozew jest konieczny i uzasadniony.

Ona (podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply