Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

PROŚBA O DOSTARCZENIE INSTRUKCJI PRZEWOZOWYCH

……………………, dnia……….

Adresat:…………………………

 

 

 

 

 

Niniejszym informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy instrukcji przewozowych dotyczących transportu towaru na podstawie umowy nr………………………….., z dnia………………………………….

Prosimy o dostarczenie ich do dnia …………………….., co umożliwi nam zachowanie terminu przesłania przesyłki.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

…………………………………

(podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply