Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROKURA WZÓR

PROKURA

Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki dnia … ustanawiają dla spółki … z siedzibą w …

wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w … pod numerem … kapitał spółki … Prokurenta w osobie … (imię i nazwisko) zam. … (adres) legitymującego się dowodem osobistym seria … nr … wydanym przez … do wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie / Uprawnia ona do samodzielnego podpisywania i reprezentowania … (nazwa firmy).

…………………………………… ………………………………… podpisy Wspólników / członków zarządu

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Nota księgowa

………………………. ………………………. ……………………….                                       NOTA KSIĘGOWA NR ………….                                                    ORYGINAŁ/KOPIA z dnia …………..    ...

Zamknij