PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA UMOWY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA UMOWY
……………., dnia…………..
Adresat:…………………….
Szanowni Państwo!
Podpisując naszą umowę dnia …………………………………….., dotyczącą dotrzymania zobowiązań ……………………………………….. spodziewaliśmy się, że warunki ich realizacji będą takie jak dotychczas.

Ze względu na pojawienie się nowych okoliczności

 …………………………….. , za które nie ponosimy odpowiedzialności, nie jesteśmy w stanie wywiązać się z naszych dalszych zobowiązań umownych.

Z przykrością prosimy o uwzględnienie nowych okoliczności i zwolnienie nas ze zobowiązań podjętych na podstawie wyżej wymienionej umowy.
 
Z poważaniem,
………………………………..
(Podpis)

Leave a Reply