PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

  

…, dnia …

 

Adresat: …

 

Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia … prosimy o

zmianę następujących punktów umowy:( propozycje zmian) 1. … 2. … 3. … Brak odpowiedzi do dnia …  uważać będziemy za milczącą zgodę na zgłoszone propozycje. W związku z powyższym przygotujemy Aneks do umowy z zaproponowaną zmianą treści z prośbą o podpisanie.   Z wyrazami szacunku …………………………………..       (podpis)  

Leave a Reply