Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory umów

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY WZÓR

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

  

…, dnia …

 

Adresat: …

 

Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia … prosimy o

zmianę następujących punktów umowy:( propozycje zmian) 1. … 2. … 3. … Brak odpowiedzi do dnia …  uważać będziemy za milczącą zgodę na zgłoszone propozycje. W związku z powyższym przygotujemy Aneks do umowy z zaproponowaną zmianą treści z prośbą o podpisanie.   Z wyrazami szacunku …………………………………..       (podpis)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - prawo pracy, praca, wzory umów
Umowa o pracę na czas zastępstwa

.......................................                                                                                                     .............................................. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                                         (miejscowość i data)   UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA zawarta...

Zamknij