Propozycja zmiany ustaleń umowy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

 ……………………, dnia………………..

Adresat: …………………………………..

 

Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia…………………… prosimy o zmianę następujących punktów umowy:

(Podać propozycje zmian).

Brak odpowiedzi do dnia ……………………………..  uważać będziemy za milczącą zgodę na zgłoszone propozycje. W związku z powyższym przygotujemy Aneks do umowy z zaproponowaną zmianą treści z prośbą o podpisanie.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

…………………………………..

(Podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

2 Comments

Add Yours →

Leave a Reply