Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

Propozycja zmiany ustaleń umowy

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

 ……………………, dnia………………..

Adresat: …………………………………..

 

Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia…………………… prosimy o zmianę następujących punktów umowy:

(Podać propozycje zmian).

Brak odpowiedzi do dnia ……………………………..  uważać będziemy za milczącą zgodę na zgłoszone propozycje. W związku z powyższym przygotujemy Aneks do umowy z zaproponowaną zmianą treści z prośbą o podpisanie.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

…………………………………..

(Podpis)

KOMENTARZE

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
Umowa o pracę na okres próbny

.......................................                                                                                                     .............................................. (pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data)   UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY zawarta...

Zamknij