Propozycja zmiany ustaleń umowy

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

 ……………………, dnia………………..

Adresat: …………………………………..

 

Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia…………………… prosimy o zmianę następujących punktów umowy:

(Podać propozycje zmian).

Brak odpowiedzi do dnia ……………………………..  uważać będziemy za milczącą zgodę na zgłoszone propozycje. W związku z powyższym przygotujemy Aneks do umowy z zaproponowaną zmianą treści z prośbą o podpisanie.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

…………………………………..

(Podpis)

KOMENTARZE

2 thoughts on “Propozycja zmiany ustaleń umowy

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego Zaświadczenie E 101

Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego Zaświadczenie

Zamknij