Propozycja zmiany ustaleń umowy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

 ……………………, dnia………………..

Adresat: …………………………………..

 

Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia…………………… prosimy o zmianę następujących punktów umowy:

(Podać propozycje zmian).

Brak odpowiedzi do dnia ……………………………..  uważać będziemy za milczącą zgodę na zgłoszone propozycje. W związku z powyższym przygotujemy Aneks do umowy z zaproponowaną zmianą treści z prośbą o podpisanie.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

…………………………………..

(Podpis)

2 Comments

Add Yours →

Leave a Reply