Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI WZÓR

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI

 

 …, dnia …

Adresat: …

Szanowny Panie!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu płatności faktury nr … za dostarczony towar na kwotę … . Płatność powyższej faktury zależna jest od

otrzymania czeku od jednego z naszych klientów, od którego właśnie dowiedzieliśmy się, że nie może go przesłać przed … (data)(lub inna przyczyna). Dlatego proszę o wyrozumiałość i przedłużenie nam terminu płatności o dwa tygodnie. Przepraszamy za wynikłe z tego powodu niedogodności.   Z poważaniem ……………………………………….. (podpis)

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne, wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma, wzory umów
Umowa poręczenia

UMOWA PORĘCZENIA     zawarta dnia ........................... w ................................................................................. pomiędzy ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... nazwanym dalej Wierzycielem:...

Zamknij