PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI

 

 …, dnia …

Adresat: …

Szanowny Panie!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu płatności faktury nr … za dostarczony towar na kwotę … . Płatność powyższej faktury zależna jest od

otrzymania czeku od jednego z naszych klientów, od którego właśnie dowiedzieliśmy się, że nie może go przesłać przed … (data)(lub inna przyczyna). Dlatego proszę o wyrozumiałość i przedłużenie nam terminu płatności o dwa tygodnie. Przepraszamy za wynikłe z tego powodu niedogodności.   Z poważaniem ……………………………………….. (podpis)

 

Leave a Reply