PROŚBA O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROŚBA O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

………….., dnia ……………………

 

………………………………..

(osoba odpowiedzialna za udzielenie urlopu)

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w okresie od…………………………. do ……………………………..

Sądziłam, że będę mogła jeszcze pracować dwa tygodnie dłużej, ale muszę się poddać zaleceniom lekarza.

 

 

 

 

……………………………………….

(Podpis)

Leave a Reply