PROŚBA O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO I OKOLICZNOŚCIOWEGO Z POWODU ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

PROŚBA O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
I OKOLICZNOŚCIOWEGO Z POWODU ZAWARCIA
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 

………….., dnia …………………..

 

………………………………
(osoba zainteresowana)

Jak wcześniej informowałam, dnia ……………………………………… mam zawrzeć związek małżeński. Dlatego proszę o udzielenie mi 15 dni urlopu wypoczynkowego i 2 dni urlopu okolicznościowego.
…………………………………..
(podpis)

Leave a Reply