Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

PROŚBA O ZEZWOLENIE NA WYWIESZENIE NA BUDYNKU LOGO FIRMY WZÓR

PROŚBA O ZEZWOLENIE NA WYWIESZENIE NA BUDYNKU LOGO FIRMY

   

…, dnia …

 

Adresat  …

   Zwracam się z uprzejmą prośbą o zezwolenie na wywieszenie na budynku stanowiącym

siedzibę naszej firmy, znajdującym się w … (miasto), przy ul. … logo firmy. Prośbę składam zgodnie z wymogami … (rodzaj przepisów regulujących). Oświadczam, że znane są mi przepisy regulujące powyższą sprawę i zobowiązuję się postępować zgodnie z nimi, jak również uregulować wszelkie należności z tym związane. Informuję, że tablica z logo firmy miałaby wymiary … .   Z poważaniem                             ……………………                                  (podpis)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

Wzór wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa:...

Zamknij