PROŚBA O ZWROT PODATKU VAT WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

… (miejscowość), … (data) … (imię i nazwisko) … (adres) NIP: …

  Urząd Skarbowy

… (adres)  

Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrot podatku VAT za … roku w kwocie… zł.

Uzasadnienie

Oświadczam, że jestem podatnikiem wytwarzającym wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, posiadające certyfikaty krajowych komisji etnograficznych i artystycznych. Dokonałem rejestracji, prowadzę ewidencję dla potrzeb podatku VAT i w całości zapłaciłem podatek naliczony przy zakupach towarów. ………………………….. (podpis)  

Leave a Reply