Prośba o ponowny wpis na listę studentów po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec uczelni

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….…                                                                     

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

 

 

Dziekan                                           

                                  

 

 

 

 

 

                        Zwracam się z prośbą o ponowny wpis na listę studentów … w … .

                        Skreślenie nastąpiło w dniu ……………………….. i zostało spowodowane nieuregulowaniem wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni, które w chwili obecnej zostały już przeze mnie pokryte w całości.

 

 

 

 

 

 

                                                                               ………………………………………………..

                                                                                  ( odręczny podpis )

 

 

Leave a Reply