Prośba o wpis warunkowy na semest przy braku zaliczenia z ostatniego przedmiotu i nie wykorzystaniu wszystkich terminów do zaliczenia brakującego przedmiotu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ……………………….

 

.……………………………………………………                                                                   

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

 

 

Dziekan                                           

                       

 

 

 

 

 

                        Zwracam się z prośbą o wpis warunkowy na semestr ……. w roku akademickim ……………/……….… z przedmiotu ……………………………………………………………………….……………………..

                        Prośbę motywuję tym, że jest to ostatni przedmiot, który pozostał mi do zaliczenia semestru …………………… i nie wykorzystałam/em jeszcze wszystkich terminów do zaliczenia brakującego przedmiotu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ……………………………………………

                                                                                            ( odręczny podpis )

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply