Prośba o wpis warunkowy na semestr z przedmiotu oraz o zgodę na III termin egzaminu z tego przedmiotu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ……………………….

 

.…………………………………………………….                                                                    

     ( imię i nazwisko )

 

..……………………………….

      ( numer albumu )

 

..………………………………..

      ( numer grupy )

 

 

 

 

 

 

Dziekan                                           

                                  

 

 

 

 

                        Zwracam się z prośbą o wpis warunkowy na semestr ………. w roku akademickim ……/…… z przedmiotu ………………………………………………………………………………….. oraz proszę o zgodę na III termin egzaminu z tego przedmiotu.

                        Prośbę motywuję tym, że jest to ostatni przedmiot, który pozostał mi do zaliczenia semestru i nie wykorzystałam/Em* jeszcze wszystkich terminów, aby zaliczyć brakujący przedmiot. 

 

 

 

 

                                                                               ……………………………………

                                                                                               ( odręczny podpis )

 

 

* niepotrzebne skreślić

Leave a Reply